Bolignet-Aarhus WEBSHOP | shop.bolignet-aarhus.dk Leveringsbetingelser

 • 1. Generelle oplysninger
 •  1.1 Prisfejl
 • 2. Betaling
 • 3. Levering og forsendelse
 •  3.1 Produktets stand ved modtagelse
 • 4. Fortrydelsesret
 •  4.1 Fortrydelse af en del af købet
 •  4.1.1 Returnering
 •  4.1.2 Produktets stand ved returnering
 •  4.1.3 Refundering af købsbeløbet
 • 5. Reklamationsret
 •  5.1 Produktets stand ved reklamation
 • 6. Privatlivs- og cookiepolitik
 • 7. Klageret

1. Generelle oplysninger

Bolignet-Aarhus fmba
Elkjærvej 30-32, st
8230 Åbyhøj
Danmark

Webshop: shop.bolignet-aarhus.dk
Telefonnummer: (+45) 82 50 50 50
E-mailadresse: info@bnaa.dk
CVR-nummer: 26 18 43 55

Bolignet-Aarhus (BNAA) forbeholder sig ret til at benytte underleverandører, fx edgemo A/S. Disse
benævntes heri som Bolignet-Aarhus/BNAA. Hvis vi kommer ud for udsolgte produkter, leverandørsvigt
eller udskudt leveringstid bestræber BNAA sig på – hurtigst muligt – at informere køber herom, samt finde
en løsning herpå. Fx ved refundering af købet, eller rådgivning til at finde et lignende produkt.

1.1 Prisfejl

Ved en pris, der åbenlyst er fejlagtig, og køber burde have indset dette, er BNAA ikke bundet til at levere produktet til den fejlagtige pris.

Alle oplyste priser er i DKK og inkl. 25% moms.

Det er køberens eget ansvar, at de angivne betalingsoplysninger er korrekte.

2. Betaling

Mulige betalingsmåder fremgår af shop.bolignet-aarhus.dk under købet.
Der opkræves gebyr, for kort der er udstedt udenfor EU og på firma/corporate kort.
Købsbeløbet hæves på kortet i forbindelse med ordren
En bindende aftale er først indgået, når du har modtaget ordrebekræftelsen.

Viabill
Når du køber via ViaBill, sender vi produkterne med det samme, og den månedlige ydelse bliver opkrævet hver den 20. i måneden, denne betaling foregår direkte til Viabill
Betaler du ikke til tiden, vil der blive pålagt et gebyr på kr. 39,-.
Aftalen om betaling hos ViaBill bortfalder, når et køb fortrydes, jf. forbrugeraftalelovens § 26.

ViaBill finansierer køb op til 2.000 kr. Beløb over 2.000 kr. finansieres i samarbejde med SparXpress.

Læs mere om ViaBill på https://viabill.com/kredit

3. Levering og forsendelse

BNAA leverer kun i Danmark og med PostNord. Vi leverer ikke til Grønland og Færøerne.
Forsendelse til køber er på BNAAs ansvar. Risikoen overgår først til køber, når produktet er udleveret/ afhentet.

Hvis henliggefristen (fra PostNord) overskrides og forsendelsen ikke er afhentet, returneres forsendelsen til BNAA. Forsendelsesomkostninger refunderes ikke, og omkostninger hertil fratrækkes det beløb, der refunderes.

3.1 Produktet stand ved modtagelse

Modtager skal kontrollere forsendelsens stand og indhold ved modtagelse. Er emballagen synligt skadet eller er selve indholdet beskadiget, skal BNAA informeres – senest 3 dage efter modtagelsen.

4. Fortrydelsesret

Som køber er du beskyttet af købelovens regler for varekøb. Du har derfor 14 dages fortrydelsesret.
Fortrydelsesfristen begynder, når du har produktet i hænde, og slutter den dag, du returnerer det.

Dette betyder, at når du har modtaget dit produkt, har du 14 dage til at meddele os, at du vil fortryde købet.

Meddelelse om fortrydelse af et køb, skal ske ved at udfylde vores online fortrydelsesformular på shop.bolignet-aarhus.dk/fortryd

Virker linket ikke, kan der sendes en e-mail med fyldestgørende informationer til support@bnaa.dk, hvor der gøres opmærksom på, at fortrydelsesretten gøres gældende.
Du kan også sende et papirbrev med samme informationer til:

Bolignet-Aarhus
Elkjærvej 30-32, st
8230 Åbyhøj

 • Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min ordre om følgende produkter (nævn produktet).
 • Ordrenummer
 • Bestillingsdato
 • Modtagelsesdato
 • Købers navn
 • Købers adresse
 • Købers underskrift (Kun hvis der sendes et papirbrev)

Nægtes modtagelse af et produkt, kan købet ikke fortrydes uden samtidig at give BNAA besked.

4.1 Fortrydelse af en del af købet

Købes flere produkter, kan én eller flere produkter godt returneres, selvom de er købt i samme ordre.

4.1.1 Returnering

Når du har meddelt BNAA fortrydelse af dit køb via vores online fortrydelsesformular, eller sendt information herom på e-mail eller papirbrev, har du 14 dage til at returnere produktet retur til BNAA.

Køber er ansvarlig for forsendelsen, og hæfter for evt. skader indtil den er returneret til BNAA.

4.1.2 Produktets stand ved returnering

Køber hæfter for en eventuel forringelse af produktet, hvis det bruges på en anden måde, end hvad det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber eller den måde, produktet fungerer på. Produktet kan altså prøves som i en fysisk butik. Produktet skal dog se ud, som da du modtog det.

Er produktet prøvet ud over dette, så hæfter køber for produktets mistede værdi, og køber vil derfor kun få en del af købsbeløbet refunderet.

Brydes plastindpakningen forringes produktets værd – i forhold til refundering – ved returnering.

Beløb til refundering, fastslås af BNAA efter produktets handelsmæssige værdi. Det betyder, at køber kan risikere kun at få forsendelsesomkostninger refunderet.

Som udgangspunkt anbefaler vi, at returforsendelse sker i produktets originale emballage. Hvis denne mangler, kan produktet få eventuelle skader på returen, som du hæfter for.

4.1.3 Refundering af købsbeløbet

Ved fortrydelse af køb, refunderes købsbeløbet undtaget eventuelle forsendelsesomkostninger. Ved værdiforringelse fratrækkes produktets mistede værdi. Værdiforringelsen fastsættes af BNAA. Beløb refunderes senest 14 dage efter, vi har modtaget produktet retur.

Senest 14 dage efter BNAA har modtaget meddelelse om fortrydelse af købet, samt modtaget det returnerede produkt, refunderer vi købsbeløbet – undtaget eventuelle forsendelsesomkostninger.

Købsbeløbet refunderes ved en bankoverførsel til købers konto. BNAA kontakter køber for at få kontoinformationer.

Modtager BNAA ikke dokumentation for, at produktet er returneret, kan BNAA tilbageholde købsbeløbet, indtil produktet er modtaget.

Produktet skal sendes til:
Bolignet-Aarhus
Elkjærvej 30-32, st
8230 Åbyhøj

Forsendelsen skal sendes direkte til adressen, dvs.vi afhenter ikke i pakkeshops.
Forsendelsen må ikke sendes med efterkrav.
Forsendelsen kan også afleveres personligt på ovenstående adresse i kontorets normale åbningstid, og på denne måde fortryde dit køb.

5. Reklamationsret

Som køber er du beskyttet af købelovens regler for varekøb, der medfører 24 måneders reklamationsret.

Vil du reklamere over et produkt, skal der oprettes en reklamationssag ved at kontakte os, førend du returnerer produktet.

Ved en berettiget reklamation bliver produktet repareret, ombyttet, pengene refunderes helt eller delvist. Dette beror på en vurdering i den enkelte sag.

Efter købeloven er reklamationsfristen inden for ”rimelig tid” efter fejlen er bemærket. Reklamationen vil altid være rettidig, hvis der reklameres inden for to måneder.

Betyder reklamationen at produktet skal testes ved BNAA, kan køber blive opkrævet et testgebyr på 250 DKK pr. 30 minutter inkl. moms, dog maksimum 500 DKK inkl. moms. Dette testgebyr opkræves kun, hvis produktet testes som værende fejlfrit, eller hvis der i øvrigt ikke findes grundlag for at efterleve reklamationen.

Køber bliver desuden opkrævet testgebyr, hvis produktets fejl eller defekt skyldes en fysisk skade, væskeskade eller hvis det på anden måde er blevet behandlet i misforhold til producentens forskrifter.

Køber bør derfor altid selv teste, om fejlen kan skyldes programmer, drivers eller andet, der ikke oprindeligt var installeret på produktet.

5.1 Produktets stand ved reklamation

Ved returforsendelse skal produktet pakkes tilstrækkeligt forsvarligt ind med alt oprindeligt tilbehør.

Skader på produktet, der skyldes betjenings- eller håndteringsfejl, modifikationer, installation af tredjepartssoftware eller groft misbrug er ikke dækket af reklamationsretten.

Produktet sendes til:
Bolignet-Aarhus
Elkjærvej 30-32, st
8230 Åbyhøj
Danmark

Forsendelsen skal sendes direkte til adressen, dvs.vi afhenter ikke i pakkeshops.
Forsendelsen må ikke sendes med efterkrav.
Forsendelsen kan også afleveres personligt på ovenstående adresse i kontorets normale åbningstid.

6. Privatlivs- og cookiepolitik

BNAAs privatlivs- og cookiepolitik kan læses her.

7. Klageret

Vil du klage over købet, skal du kontakte BNAA pr. brev eller på support@bnaa.dk. Lykkedes det os ikke at finde en løsning, kan du efterfølgende klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.nævneneshus.dk